Процес на работа, срокове за изпълнение и начин на плащане:

 • Започваме с подготвителна среща, по време на която уточняваме детайлите около цялостния проект.
 • Коментират се желанията на клиента за вътрешното разпределение и други.
 • В срок от 10 дни предоставяме на клиента идеен проект за вътрешното разпределение, съгласно неговите изисквания.
 • След като клиентът се запознае с идейния проект уточняваме заедно корекциите, ако са необходими такива.
 • В случай на необходимост от корекции, в срок от 5 дни предоставяме на клиента коригирания проект.
 • В срок от 5 работни дни представяме на клиента триизмерна визуализация на неговата къща.
 • Сключваме предварителен договор.
 • В срок от 5 работни дни, след подписване на договора, клиентът заплаща 10% от крайната цена на къщата за проектиране.
 • В срок от 20 работни дни изготвяме всички необходими проекти, които се представят на клиента за одобрение.
 • В срок от 5 работни дни клиентът одобрява проектите и заплаща 20% от крайната цена на къщата.
 • Клиентът ни предоставя пълномощно за изваждане на разрешително за строеж.
 • В срок от 5 работни дни внасяме проекта в съответната община.
 • След одобрение на проекта от общината, клиентът превежда в срок от 5 работни дни 30% от крайната цена на къщата.
 • Пристъпваме към изпълнение със следните срокове:
  – За обекти до 100 кв.м. РЗП – срок от 2 месеца от получаване на превода.
  – За обекти от 100 до 200 кв.м. – срок от 3 месеца от получаване на превода.
  – За обекти над 200 кв.м. – срок до 4 месеца.
 • Клиентът одобрява изградената конструкция на място.
 • Клиентът заплаща 30% от стойността на договора.
 • В срок от 30 работни дни монтираме покрива, фасадата и изпълняваме договорените довършителни работи.
 • Представяме официално готовата къща на клиента и съставяме приемо – предавателен протокол.
 • Клиентът заплаща оставащите 10% от сумата в срок от 5 работни дни.

Строителните дейности се извършват между 1 април и 30 октомври. В останалия период от годината се работи ако атмосферните условия позволяват.

Връзка с нас

Пишете ни и ще Ви отговорим

Not readable? Change text. captcha txt